Sản phẩm của BEHONEX

CHUẨN MỰC QUỐC TẾ - CHẤT LƯỢNG BEHONEX

PHẤN HOA 500G
-8%
icon new

PHẤN HOA 500G

239,000 đ 260,000 đ
COMBO MẬT ONG RỪNG 1.4KG
-5%
icon new

COMBO MẬT ONG RỪNG 1.4KG

376,000 đ 396,000 đ
MẬT ONG HOA NHÃN 1L
-8%
icon new

MẬT ONG HOA NHÃN 1L

230,000 đ 250,000 đ
PHẤN HOA [ POLLEN ] 100 GR
-8%
icon new
PHẤN HOA [ POLLEN ] 250 GR
-8%
icon new

PHẤN HOA [ POLLEN ] 250 GR

126,000 đ 137,000 đ
PHẤN HOA 500G
-8%
icon new

PHẤN HOA 500G

239,000 đ 260,000 đ
COMBO MẬT ONG RỪNG 1.4KG
-5%
icon new

COMBO MẬT ONG RỪNG 1.4KG

376,000 đ 396,000 đ
MẬT ONG HOA NHÃN 1L
-8%
icon new

MẬT ONG HOA NHÃN 1L

230,000 đ 250,000 đ
PHẤN HOA [ POLLEN ] 100 GR
-8%
icon new
PHẤN HOA [ POLLEN ] 250 GR
-8%
icon new

PHẤN HOA [ POLLEN ] 250 GR

126,000 đ 137,000 đ
PHẤN HOA 500G
-8%
icon new

PHẤN HOA 500G

239,000 đ 260,000 đ
COMBO MẬT ONG RỪNG 1.4KG
-5%
icon new

COMBO MẬT ONG RỪNG 1.4KG

376,000 đ 396,000 đ
MẬT ONG HOA NHÃN 1L
-8%
icon new

MẬT ONG HOA NHÃN 1L

230,000 đ 250,000 đ

MẬT ONG XUẤT KHẨU BEHONEX

MẬT ONG ĐẶC SẢN BEHONEY

MẬT ONG MIX HOA QUẢ VÀ THẢO DƯỢC BEHONEY

COMBO - QUÀ TẶNG

Ý kiến khách hàng

CHUẨN MỰC QUỐC TẾ - CHẤT LƯỢNG BEHONEX

Facebook
LOADING...